PERMANENTKY

10 VSTUPOVÁ

80 € 10 vstupov platných 40 dní
 • Cross tréning
 • Silovy tréning
 • Vzpieranie
 • Mobility & Core
 • Endurance
 • Vedenie trénera

OPEN GYM

50 € 10 vstupov platných 2 mesiace
 • Open Gym

MESAČNÁ

80 € 30 vstupov platných 30 dní
 • Cross tréning
 • Silovy tréning
 • Vzpieranie
 • Mobility & Core
 • Endurance
 • Vedenie trénera

ČASTÉ OTÁZKY

FAQ

Pre všetky druhy tréningov sú vyhradené následovné permanentky: mesačná, rodinná, vstupová a ročná. Najvýhodnejšia je mesačná permanentka, pri ktorej denný tréning stojí len niečo vyše dvoch eur.

Keď sa skončí platnosť aktuálnej permanentky je možné si ju predĺžiť alebo ľubovoľne zmeniť podľa aktuálnych potrieb. Ak je potreba zmeniť permanentku ešte pred vypršaním platnosti, tak sa tieto prípady posudzujú samostatne. Zmeny z individuálnych permanentiek na rodinné je tiež potrebné nahlásiť trénerom.

One on One permanentka je pre ľudí, ktorí nevyužívajú skupinové ani open gym hodiny, ale praktizujú individuálne tréningy so súkromným trénerom v priestoroch gymu.

Je len obmedzený počet prípadov, v ktorých je možné predĺžiť platnosť permanentky, ktorá sa nevyužila. Všetky tieto prípady je potrebné konzultovať s trénermi.